په دې ويډيوز کښې به تاسو دَ الله تعالٰى دَ کلام په باره کښې هغه ثبوتونه اؤ حقيقتونه واؤرئ چې د الله تعالٰى کلام نۀ بدليدونکے دے.

۴۲ - د فلم کلپونه

Please login for access. Login
Please login for access. Login