دې يقين سره چې عيسىٰ مسيح مړ شوے دے، دوه غمژن سړى په لاره روان وو، نو يو مسافر ور سره ملګرے شو، اؤ دَ عيسىٰ مسيح دَ ژوند مقصد ورته واضحه شو