د عیسای مسیح ژوندلیک له انجیل شریف نه، سره له معرفی له تورات شدیف او زبور شریف نه.

۶۰ - د فلم کلپونه

۱ - The Beginning

۲ - Birth of Jesus

۳ - Childhood of Jesus

۴ - Baptism of Jesus by John

۵ - The Devil Tempts Jesus

۶ - Jesus Proclaims Fulfillment of the Scriptures

۷ - Parable of the Pharisee and Tax Collector

۸ - Miraculous Catch of Fish

۹ - Jairus’s Daughter Brought Back to Life

۱۰ - Disciples Chosen

۱۱ - Beatitudes

‍۱۲ - Sermon on the Mount

۱۳ - Blessed are those Who Hear and Obey

۱۴ - Sinful Woman Forgiven

۱۵ - Women Disciples

۱۶ - John the Baptist in Prison

۱۷ - Parable of the Sower and the Seed

۱۸ - Parable of the Lamp

۱۹ - Jesus Calms the Storm

۲۰ - Healing of the Demoniac

۲۱ - Jesus Feeds 5,000

۲۲ - Peter Declares Jesus to be the Christ

۲۳ - The Transfiguration

۲۴ - Jesus Heals Boy from Evil Spirit

۲۵ - The Lord’s Prayer

۲۶ - Teaching About Prayer and Faith

۲۷ - Woe to Those Who Cause Others to Sin

۲۸ - The Kingdom of God as a Mustard Seed

۲۹ - Jesus Spends Time with Sinners

۳۰ - Healing on the Sabbath

۳۱ - Parable of the Good Samaritan

۳۲ - Healing of Bartimaeus

۳۳ - Jesus and Zaccheus

۳۴ - Jesus Predicts His Death and Resurrection

۳۵ - Jesus’ Triumphal Entry

۳۶ - Jesus Weeps Over Jerusalem

۳۷ - Jesus Drives Out Money Changers

۳۸ - Widow’s Offering

۳۹ - Annas Questions Jesus’s Authority

۴۰ - Parable of the Vineyard and Tenants

۴۱ - Paying Taxes to Caesar

۴۲ - The Last Supper

۴۳ - Upper Room Teaching

۴۴ - Jesus is Betrayed and Arrested

۴۵ - Peter Disowns Jesus

۴۶ - Jesus is Mocked and Questioned

۴۷ - Jesus is Brought To Pilate

۴۸ - Jesus is Brought to Herod

۴۹ - Jesus is Sentenced

۵۰ - Jesus Carries His Cross

Please login for access. Login
Please login for access. Login