پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

ويډيوز

ویډیوگاني، موسیقي او تلویزیوني برنامي په پښتو ژبي کي

پشتو ویډیوگاني

پشتو ویډیوگاني

د پښتو ویډیوگاني په اصلی ژبه يا د پښتو دوبلی سره. دا ویډیوگاني خدای ته جلال وړکوی

Watch
د پښتو ویډیوگاني سڼدری

د پښتو ویډیوگاني سڼدری

د سندرو دا ویډیوگاني د پښتنو لخوا جوړې شوی دي. په پښتو کښې د الله تعالى ستاينه

Watch
د پښتو د تلویزیوني سریال

د پښتو د تلویزیوني سریال

د تلویزیونی سریال او نوړ پښتو لنډی ویډیوگاني. هر سریال څو قسمت لړی. تاسي کولاي شي چه دغه لنډی قسمت وگوري او بیایی ټول سریال تر آخرپوری کټلی شي.

Watch