پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

پروين

ملګرو! مونږ هر يو کس غواړو چې خپل راتلونکے ژوند ښۀ جوړ کړو. اؤ د راتلونکى ژوند ښۀ جوړولو د پاره منډې تړې وهو. خو آيا زمونږ راتلونکے ژوند دومره اهم دے چې د هغې د پاره مونږ خپل موجود ژوند په خطره کښې واچوو؟ نو ملګرو! دا د ورور اؤ خور يوه رښتينې قيصه ده، چې

ساتلو