پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

دَ ايمان سفر

سمير امريکې ته دَ خپل راتلونکى وخت ( مستقبل ) ښۀ کولو دَ پاره لاړو، هلته هغۀ نۀ صرف په خپل راتلونکى ژوند کښې کاميابئ حاصلولو دَ پاره تعليم حاصل کړو، بلکه هغۀ ته دَ تل عمرى ژوندون لاره هم ملاؤ شوه