پښتو ټى وى

ټى وى اؤ ويډيو

دَ پښتنو دَ پاره مسيحى ټيلى وژن

ما پسې راځه

ماهى ګيرى تر هغه ورځې پورې زما ژوند وو، تر څو چې هغۀ زۀ خپل مريد نۀ وم جوړ کړے". دا فلم ښودنه کوى چې دَ عيسىٰ مسيح د مريد جوړيدو څۀ مطلب دے